Oblicza epok 3.1 – podręcznik do języka polskiego

“Oblicza epok 3.1” to podręcznik do języka polskiego dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Jest to pierwsza część książki przeznaczonej dla uczniów klasy trzeciej. Podręcznik został wydany przez WSiP.

Budowa książki “Oblicza epok 3.1”

Podręcznik omawia zagadnienia związane z literaturą okresu Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. Na początku każdego działu znajdują się teksty o epoce, zawierające jej ogólną charakterystykę. Prezentowane są nurty filozoficzne oraz osiągnięcia w różnych dziedzinach kultury. Prezentację utworów literackich autorzy podręcznika rozpoczynają od “Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W dalszej części zaprezentowana jest literatura polska. Teksty z epoki często są zestawiane z tekstami współczesnymi o podobnej tematyce i motywach. Pod koniec każdego działu znajduje się część powtórzeniowa. Zostały w niej zebrane i przedstawione w formie wykresu bądź tabeli najważniejsze informacje, tytuły dzieł i związane z nimi pojęcia kluczowe z zakresu teorii literatury. W części zatytułowanej “Przypomnij sobie” znajduje się spis pojęć wraz z numerami stron, na których można znaleźć ich definicje. Kolejna część podręcznika, “Sprawdź się”, zawiera pytania i polecenia. Wykonując je, uczeń może sprawdzić, w jakim stopniu opanował wiedzę z danej epoki. Następnie w podręczniku można odnaleźć przykład tekstu nieliterackiego i polecenia do tekstu. Praca z tekstem jest jednym z elementów egzaminu maturalnego, więc wykształcenie tej umiejętności jest sprawą istotną.

Jak zbudowana jest pojedyncza jednostka lekcyjna?

Każdą lekcję rozpoczyna prezentacja tekstu odautorskiego, będącego wprowadzeniem do lektury właściwego tekstu literackiego. Następnie autorzy podręcznika prezentują właściwy tekst wraz z odnośnikami, gdzie znajduje się wyjaśnienie trudnych słów. W ramkach można znaleźć wyjaśnienia pojęć kluczowych. W podręczniku jest wiele ilustracji, które przedstawiają fotografie pisarzy, zdjęcia zabytków, kadry z filmów, reprodukcje dzieł znanych malarzy itd. Podręcznik WSiP-u jest ciekawą propozycją, więc nauczyciele często go wybierają.

Back To Top